Tại sao phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi?

Tại sao phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi?