tầm nhìn sứ mệnh  ____________________________________

Sứ mệnh

O2Fine MyCLNQ cam kết cung cấp Hồ sơ chuyên sâu của bác sĩ và mang lại cho cộng đồng bác sĩ, đối tác và bệnh nhân một môi trường và thông tin chuyên nghiệp, chân thực, dễ dàng liên hệ, trao đổi thông tin, cũng như tiếp cận với các dịch vụ tư vấn và thăm khám từ xa.

Tầm nhìn

O2Fine MyCLNQ phấn đấu trở thành một hệ sinh thái Sức khỏe kỹ thuật số hàng đầu mang lại lợi ích tuyệt vời cho cộng đồng bác sĩ, dược sĩ, đối tác và bệnh nhân.

 

Dịch vụ chúng tôi cung cấp

img

Thiết lập hồ sơ chuyên nghiệp của Quý Y Bác sĩ Việt Nam và Singapore. Từ đó, giúp Bệnh nhân kết nối được với Bác sĩ trong và ngoài nước để được tư vấn, thăm khám trực tuyến kịp thời, tiết kiệm chi phí.

 

img

Kết nối Bệnh nhân, Hãng dược với các bác sĩ Singapore.

 

img

Kết nối Quý Y Bác sĩ dầu ngành cũng như các Bác sĩ trẻ với các hãng dược hàng đầu thế giới tại Việt Nam để chia sẻ bài giảng, làm điều phối viên, phiên dịch cho các chương trình đào tạo trực tuyến, giúp lan tỏa những thông tin bổ ích cho cộng đồng.

 

img

Giảm áp lực kinh tế cho Quý Y Bác sĩ bằng cách thăm khám cho bệnh nhân từ xa và kịp thời dựa trên năng lực bản thân.

Nhóm điều hành  ____________________________________

img

Đỗ Minh Đức - CEO

Đỗ Minh Đức là Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ AINKA, đơn vị cung cấp các gói dịch vụ tư vấn định hướng và giải pháp tiếp thị kỹ thuật số toàn diện cho các sản phẩm dược phẩm hàng đầu trên toàn thế giới. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, Minh Đức là một nhà lãnh đạo tuyệt vời với kỹ năng giao tiếp, tổ chức cũng như giải quyết vấn đề xuất sắc. Đỗ Minh Đức tin rằng Chăm sóc sức khỏe cần được tiếp cận với tất cả mọi người trong cộng đồng, vì vậy việc phát triển một hệ sinh thái Chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp tại Việt Nam luôn là một trong những mục tiêu chính của cô.

 

img

Anwar Rafique - CBO

Anwar thể hiện một nền tảng và chuyên môn lĩnh vực ấn tượng. Ông có 2 thập kỷ kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và ngân hàng. Anwar có bằng thạc sĩ về kinh doanh và kế toán, chủ yếu dành cuộc sống công ty của mình ở Singapore.

 

Anwar tin tưởng vào việc cống hiến cho cộng đồng và là một nhà lãnh đạo cấp cơ sở tham gia vào các dịch vụ tình nguyện. Ông say mê với tất cả công nghệ mới như AR / VR, AI & Machine Learning và cách sử dụng công nghệ này để tạo ra các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số hiệu quả hơn và giá cả phải chăng hơn cho cộng đồng. Trước khi bắt đầu hành trình kinh doanh của mình, Anwar là trưởng nhóm chiến lược & rủi ro của một ngân hàng hàng đầu ở Singapore.

 

img

Gangesh Kumar Jha - COO

Gangesh Kumar Jha có tổng cộng 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ chuỗi cung ứng, chăm sóc sức khỏe và lãnh đạo. Anh ấy là một nhà giải quyết vấn đề năng động và là trưởng nhóm có chuyên môn trong việc phát triển các mối quan hệ đối tác trong nội bộ và bên ngoài. Gangesh đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh được điều phối tốt và hiệu quả bằng cách quản lý các quy trình và huấn luyện nhân viên. Điểm mạnh cốt lõi của anh ấy là kết hợp các kỹ năng trong Quản lý sản phẩm và triển khai các công nghệ kỹ thuật số và AI do thiết kế dẫn đầu để giải quyết vấn đề hiệu quả của hệ thống y tế. Anh ấy là một nhà lãnh đạo xuất sắc, người có thể khám phá ra những cách hiệu quả nhất để điều hành doanh nghiệp.

 

Mission Vision  ____________________________________

Mission

O2Fine MyCLNQ is committed to providing in-depth Doctor Profiles and establishing a professional, trustworthy information system that will help bring doctors, patients, and partners together via effortless communication and easy access to telemedicine and consultation services.

Vision

O2Fine MyCLNQ strives to be a leading Digital Health ecosystem that brings significant benefits to the community of doctors, pharmacists, partners, and patients.

 

We provide services such as

img

Establish professional profiles of Vietnamese and Singaporean Doctors. From there, help patients connect with domestic and foreign doctors for timely and cost-effective online consultation and examination.

 

img

Connect Vietnamese Patients and Pharmaceutical Companies with Singapore Doctors.

 

img

Connect medical doctors and young doctors with the world's leading pharmaceutical companies in Vietnam to share lectures, act as coordinators and interpreters for online training programs, and help spread helpful information to the community.

 

img

Reduce economic pressure on doctors and nurses by connecting them with patients remotely and timely based on their capacity.

executive team  _____________________________

img

Đỗ Minh Đức - CEO

Ms. Do Minh Duc is the Founder and CEO of AINKA Technology Solutions JSC, which provides orientation consulting service packages and comprehensive digital marketing solutions for leading pharmaceutical products worldwide. With over 10 years of experience in the pharmaceutical and healthcare sector, she is a great leader with exceptional communication, organization, as well as problem-solving skills. Ms. Do Minh Duc believes that Healthcare should be accessible to everyone in the community, so developing a professional Healthcare ecosystem in Vietnam has always been one of her top goals.

 

img

Anwar Rafique - CBO

Mr. Anwar demonstrates an impressive background and domain expertise. He has 2 decades of diversified experience within banking and financial services. Mr. Anwar holds a master’s degree in business and accounting, spending his corporate life primarily in Singapore.

 

Mr. Anwar believes in giving back to the community and is a grassroots leader engaged in volunteer services. He is fascinated with all new technology like AR/VR, AI & Machine Learning and how this can be used to make more efficient and affordable digital healthcare services to the community. Before starting his entrepreneurial journey, Mr. Anwar was heading the strategy & risk team with a top-tier bank in Singapore.

 

img

Gangesh Kumar Jha - COO

Mr. Gangesh Kumar Jha has a combined 20 years of experience in Supply Chain Technology, healthcare, and leadership. He is a dynamic problem solver and team leader with expertise in developing partnerships internally & externally. Mr. Gangesh ensures that the business is well-coordinated and productive by managing its procedures and coaching its people. His core strength is combining skills in Product Management and deploying design-led digital and AI technologies to address health system efficiency. He is an excellent leader who can discover the most efficient ways to run the business.

 

tầm nhìn sứ mệnh
 ____________________________________

Sứ mệnh

O2Fine MyCLNQ cam kết cung cấp Hồ sơ chuyên sâu của bác sĩ và mang lại cho cộng đồng bác sĩ, đối tác và bệnh nhân một môi trường và thông tin chuyên nghiệp, chân thực, dễ dàng liên hệ, trao đổi thông tin, cũng như tiếp cận với các dịch vụ tư vấn và thăm khám từ xa.

Tầm nhìn

O2Fine MyCLNQ phấn đấu trở thành một hệ sinh thái Sức khỏe kỹ thuật số hàng đầu mang lại lợi ích tuyệt vời cho cộng đồng bác sĩ, dược sĩ, đối tác và bệnh nhân.

 

Dịch vụ chúng tôi cung cấp

img

Thiết lập hồ sơ chuyên nghiệp của Quý Y Bác sĩ Việt Nam và Singapore. Từ đó, giúp Bệnh nhân kết nối được với Bác sĩ trong và ngoài nước để được tư vấn, thăm khám trực tuyến kịp thời, tiết kiệm chi phí.

 

img

Kết nối Bệnh nhân, Hãng dược với các bác sĩ Singapore.

 

img

Kết nối Quý Y Bác sĩ dầu ngành cũng như các Bác sĩ trẻ với các hãng dược hàng đầu thế giới tại Việt Nam để chia sẻ bài giảng, làm điều phối viên, phiên dịch cho các chương trình đào tạo trực tuyến, giúp lan tỏa những thông tin bổ ích cho cộng đồng.

 

img

Giảm áp lực kinh tế cho Quý Y Bác sĩ bằng cách thăm khám cho bệnh nhân từ xa và kịp thời dựa trên năng lực bản thân.

Nhóm điều hành
 ____________________________________

img

Đỗ Minh Đức - CEO

Đỗ Minh Đức là Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ AINKA, đơn vị cung cấp các gói dịch vụ tư vấn định hướng và giải pháp tiếp thị kỹ thuật số toàn diện cho các sản phẩm dược phẩm hàng đầu trên toàn thế giới. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, Minh Đức là một nhà lãnh đạo tuyệt vời với kỹ năng giao tiếp, tổ chức cũng như giải quyết vấn đề xuất sắc. Đỗ Minh Đức tin rằng Chăm sóc sức khỏe cần được tiếp cận với tất cả mọi người trong cộng đồng, vì vậy việc phát triển một hệ sinh thái Chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp tại Việt Nam luôn là một trong những mục tiêu chính của cô.

 

img

Anwar Rafique - CBO

Anwar thể hiện một nền tảng và chuyên môn lĩnh vực ấn tượng. Ông có 2 thập kỷ kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và ngân hàng. Anwar có bằng thạc sĩ về kinh doanh và kế toán, chủ yếu dành cuộc sống công ty của mình ở Singapore.

 

Anwar tin tưởng vào việc cống hiến cho cộng đồng và là một nhà lãnh đạo cấp cơ sở tham gia vào các dịch vụ tình nguyện. Ông say mê với tất cả công nghệ mới như AR / VR, AI & Machine Learning và cách sử dụng công nghệ này để tạo ra các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số hiệu quả hơn và giá cả phải chăng hơn cho cộng đồng. Trước khi bắt đầu hành trình kinh doanh của mình, Anwar là trưởng nhóm chiến lược & rủi ro của một ngân hàng hàng đầu ở Singapore.

 

img

Gangesh Kumar Jha - COO

Gangesh Kumar Jha có tổng cộng 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ chuỗi cung ứng, chăm sóc sức khỏe và lãnh đạo. Anh ấy là một nhà giải quyết vấn đề năng động và là trưởng nhóm có chuyên môn trong việc phát triển các mối quan hệ đối tác trong nội bộ và bên ngoài. Gangesh đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh được điều phối tốt và hiệu quả bằng cách quản lý các quy trình và huấn luyện nhân viên. Điểm mạnh cốt lõi của anh ấy là kết hợp các kỹ năng trong Quản lý sản phẩm và triển khai các công nghệ kỹ thuật số và AI do thiết kế dẫn đầu để giải quyết vấn đề hiệu quả của hệ thống y tế. Anh ấy là một nhà lãnh đạo xuất sắc, người có thể khám phá ra những cách hiệu quả nhất để điều hành doanh nghiệp.

 

Mission Vision
 ____________________________________

Mission

O2Fine MyCLNQ is committed to providing in-depth Doctor Profiles and establishing a professional, trustworthy information system that will help bring doctors, patients, and partners together via effortless communication and easy access to telemedicine and consultation services.

Vision

O2Fine MyCLNQ strives to be a leading Digital Health ecosystem that brings significant benefits to the community of doctors, pharmacists, partners, and patients.

 

We provide services such as

img

Establish professional profiles of Vietnamese and Singaporean Doctors. From there, help patients connect with domestic and foreign doctors for timely and cost-effective online consultation and examination.

 

img

Connect Vietnamese Patients and Pharmaceutical Companies with Singapore Doctors.

 

img

Connect medical doctors and young doctors with the world's leading pharmaceutical companies in Vietnam to share lectures, act as coordinators and interpreters for online training programs, and help spread helpful information to the community.

 

img

Reduce economic pressure on doctors and nurses by connecting them with patients remotely and timely based on their capacity.

executive team
 _____________________________

img

Đỗ Minh Đức - CEO

Ms. Do Minh Duc is the Founder and CEO of AINKA Technology Solutions JSC, which provides orientation consulting service packages and comprehensive digital marketing solutions for leading pharmaceutical products worldwide. With over 10 years of experience in the pharmaceutical and healthcare sector, she is a great leader with exceptional communication, organization, as well as problem-solving skills. Ms. Do Minh Duc believes that Healthcare should be accessible to everyone in the community, so developing a professional Healthcare ecosystem in Vietnam has always been one of her top goals.

 

img

Anwar Rafique - CBO

Mr. Anwar demonstrates an impressive background and domain expertise. He has 2 decades of diversified experience within banking and financial services. Mr. Anwar holds a master’s degree in business and accounting, spending his corporate life primarily in Singapore.

 

Mr. Anwar believes in giving back to the community and is a grassroots leader engaged in volunteer services. He is fascinated with all new technology like AR/VR, AI & Machine Learning and how this can be used to make more efficient and affordable digital healthcare services to the community. Before starting his entrepreneurial journey, Mr. Anwar was heading the strategy & risk team with a top-tier bank in Singapore.

 

img

Gangesh Kumar Jha - COO

Mr. Gangesh Kumar Jha has a combined 20 years of experience in Supply Chain Technology, healthcare, and leadership. He is a dynamic problem solver and team leader with expertise in developing partnerships internally & externally. Mr. Gangesh ensures that the business is well-coordinated and productive by managing its procedures and coaching its people. His core strength is combining skills in Product Management and deploying design-led digital and AI technologies to address health system efficiency. He is an excellent leader who can discover the most efficient ways to run the business.