BS CK2 Nguyễn Hữu Tâm tư vấn phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo

BS.CK2 Nguyễn Hữu Tâm tư vấn phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo. Bệnh viện Nhân dân 115