BS. Nguyễn Đình Thương

Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM

Sản phụ khoa

Bệnh viện Từ Dũ

đang cập nhật

đang cập nhật

Thời gian làm việc:

Ngày Thời gian