BS. CK1 Nguyễn Văn Hữu

Đại học Y Dược TP. HCM

Sản phụ khoa

Bệnh viện Quân Y 175

8 năm kinh nghiệm

đang cập nhật

Thời gian làm việc:

Ngày Thời gian