BS. Phan Thị Kim Ngọc

Đại học Y Dược TP. HCM

Da Liễu

Đại học Y dược TPHCM

3 năm kinh nghiệm

Đang cập nhật

Thời gian làm việc:

Ngày Thời gian