ThS.BS.CKII Lê Nhật Vinh

Đại học Y Dược TP.HCM

Tai mũi họng

Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn

6 năm kinh nghiệm

ThS.BS.CKII Lê Nhật Vinh có 6 năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại bệnh viện Tai mũi họng TPHCM và tại khoa Tai mũi họng Bệnh viện Thống Nhất.

Bằng cấp chuyên môn:

  • 2011: Bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược TPHCM
  • 2015: Thạc sĩ - Bác sĩ Chuyên ngành Tai mũi họng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • 2022: Bác sĩ chuyên khoa II Chuyên ngành Tai mũi họng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đơn vị công tác hiện tại: 

  • 2023: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, TP. HCM

Thời gian làm việc:

Ngày Thời gian