BS Vũ Tường Vi

Đại Học Y Dược TPHCM

Tiêm chủng, Y học dự phòng

Bệnh viện Phong Quy Hòa

4 năm kinh nghiệm

Bác sĩ Vũ Tường Vi là bác sĩ chuyên ngành Tiêm chủng, Y học dự phòng, và Nghiên cứu khoa học. Bác sĩ Vi tốt nghiệp từ Đại Học Y Dược TPHCM, và có thể thành thạo cả Tiếng Việt lẫn Tiếng Anh.

Hiện tại, Bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, tọa lạc tại địa chỉ số 05A Đường Chế Lan Viên, Ghềnh Ráng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định.

Với 4 năm kinh nghiệm trong nghề, Bác sĩ Vi có thể cung cấp các dịch vụ như:

  • Viết bài y khoa, Dịch thuật, và Quay video bài giảng
  • Làm Chủ tọa, Báo cáo viên, Phiên dịch viên trong các buổi Talkshow

Thời gian làm việc:

Ngày Thời gian
Thứ 2 07:00 - 11:30 Đặt lịch hẹn
Thứ 2 13:30 - 17:00 Đặt lịch hẹn
Thứ 3 07:00 - 11:30 Đặt lịch hẹn
Thứ 3 13:30 - 17:00 Đặt lịch hẹn
Thứ 4 07:00 - 11:30 Đặt lịch hẹn
Thứ 4 13:30 - 17:00 Đặt lịch hẹn
Thứ 5 07:00 - 11:30 Đặt lịch hẹn
Thứ 5 13:30 - 17:00 Đặt lịch hẹn
Thứ 6 07:00 - 11:30 Đặt lịch hẹn
Thứ 6 13:30 - 17:00 Đặt lịch hẹn
Thứ 7 07:00 - 11:30 Đặt lịch hẹn
Thứ 7 13:30 - 17:00 Đặt lịch hẹn