TS.BS Nguyễn Quốc Toản

Đại Học Y Dược TPHCM

Nhãn khoa

Bệnh viện Mắt TP.HCM

30 năm kinh nghiệm

Với hơn 100.000 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể thành công, TS.BS Nguyễn Quốc Toản trong hơn 35 năm qua là một trong những người tiên phong đưa các kỹ thuật điều trị đục thủy tinh thể tiên tiến nhất vào Việt Nam: từ phẫu thuật ngoài bao, phẫu thuật Phaco truyền thống, phẫu thuật Phaco với đường mổ nhỏ (Ozil), ứng dụng các kỹ thuật mới trong phẫu thuật như máy Infiniti, Centurion, kính nội nhãn đơn tiêu, đa tiêu, đơn tiêu loạn thị và đa tiêu loạn thị, và gần đây là laser phaco.

Thời gian làm việc:

Ngày Thời gian
Thứ 6 17:00 - 19:00 Đặt lịch hẹn
Thứ 7 08:00 - 10:00 Đặt lịch hẹn
Thứ 4 17:00 - 19:00 Đặt lịch hẹn
Thứ 5 17:00 - 19:00 Đặt lịch hẹn